a 45/2014(II.26.) “a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerzõdésekrõl”

szóló Kormányrendelet szerint

A)

Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás látja el:

Port Event Rendezvényügynökség Kft.
Székhely: 8230 Balatonfüred, Blaha Lujza u. 9.
Telephely, levélcím: Telephely: 8242 Balatonudvari, Kossuth u. 23.
Cégjegyzékszám: 19-09-519770
Adószám: 25767832-2-19
Telefon: +36 70 622 53 03
E-mail: rendeles@morzsabisztro.hu

Ügyfélszolgálatunk minden hétköznap 9:00-14:00 között áll rendelkezésre.

B)

Szolgáltató tevékenységi köre: pékség üzemeltetése kiszállítással, Balatonudvari és környéke térségben.

Webáruházunk szolgáltatásának igénybevevõi: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben, a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint “fogyasztó”-nak minõsülõ magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még “Vásárló” vagy mint “Felhasználó”, Szolgáltató és Fogyasztó együttesen “Felek” megnevezés alatt szerepelhet.

Korm.r.4.§ 10. Távollévõk között kötött szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amelyet a szerzõdés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerzõdés megkötése érdekében a szerzõdõ felek kizárólag távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszközt alkalmaznak.

Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés,

a) amelyet a szerzõdõ felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétõl eltérõ helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követõen kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétõl eltérõ helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történõ értékesítése vagy népszerűsítése;

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint “távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz”-nek és “távértékesítési rendszernek” minõsül. A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a tételek össz árából és a szállítási díjból tevõdik össze. A Fogyasztó a weboldalon a “vásárlói kosár” összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva vásárlói szerzõdést köt a Szolgáltatóval. A kötelem keletkezésérõl a Szolgáltató emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetõvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelõ ideig történõ tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történõ megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

Vásárlóink – a forgalmazott termékek webáruházban történõ megrendeléséhez szükségesen – számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell.

A rendeléskezelés során történõ adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk tartalmazza.

C)

Weboldal tényleges műszaki üzemeltetése:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a Maxer Hosting Kft. üzemelteti (9024 Győr, Répce u. 24. 1. em.3.). Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.

 

D)

Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak.

A Szolgáltató köteles szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelõlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni a Vásárló által kiválasztott dátumon. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vásárló köteles az általa feladott Megrendelõlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termék(ek)et átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben és/vagy utalvánnyal a futár részére személyesen, vagy elõzetesen bankkártyával megfizetni.

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

Ha a megrendelt termékek közül kivételesen pillanatnyilag valamelyik kért tétel nem elérhetõ, akkor email vagy telefon útján egyedi egyeztetést kezdeményezünk.

Ön a kiválasztott terméket a hét minden napján a rendeléskor megadott időintervallumban (nem pontos időpontban) kapja kézhez munkatársaink segítségével. A szállítás időponttól +- egy órával térhet a futárunk elsősorban a kedvezőtlen forgalmi és/vagy időjárási viszontagságok miatt.

Ételeinket jelenleg Balatonakali, Balatonudvari, Örvényes, Aszófő, Balatonfüred településeken szállítjuk házhoz. 

Szállítási feltételek

Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig történõ kiszállításra vonatkozik. A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a szállítmány érkezésérõl.

Ha az adott címen a vásárló nem elérhetõ és a futár telefonon sem tudja elérni, akkor a rendelt termékeket visszaviszi Szolgáltatóhoz, és az újbóli kiszállítást aznapra már nem tudja vállalni, más napra pedig Szolgáltató elvi okokból nem szállít – csak frissen készített termékeket szállít. Rendelését a szállítást megelőző munkanapon 20:00-ig, lemondását legkésõbb a szállítást megelõzõ munkanapon 15 óráig tudjuk elfogadni!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szállítmány tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány, sérülés vagy hibás szállítás ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebbõl fakadó kellemetlenség elkerülése érdekében kérjük, hogy a szállítmány tartalmát még a szállító jelenlétében szíveskedjenek ellenõrizni!

Hibás tételt jelent, ha Szolgáltató nem a megrendelt terméket szállította ki és a kiszállított terméket a vásárló nem akarja elfogadni. Ezesetben a helyesbített újraszállítás költsége Szolgáltatót terheli, a kellékszavatosság polgári jogi elvei alapján (jelen tájékoztatónk I.sz. melléklete).

E)

Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre. Szolgáltató fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a termékek vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti idõszakban.

Fizetési lehetõségek:

1. Készpénzben a futárnál

A weboldalon a rendelés feladásánál a fizetési mód kiválasztásakor jelezni kell, ha nagyobb címlettel (10.000 Ft-os vagy 20.000 Ft-os) kíván fizetni. 

2. VISA/MasterCard/Maestro/ Bankkártyával

A web alapú Borgun webes Bankkártya-elfogadás az OTPDirekt.hu védett (TLS HTTPS) website keretén belül működik. 

F)

A szerzõdéskötést követõ telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszközök használati díjára vonatkozó szabályok:

Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerzõdéskötést követõ kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépõ fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszáma/faxszáma normál (nem-emelt) hívásdíjú.

Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a szállítással és utánvéttel kapcsolatos költsége, melyet változatlan értéken számláz tovább).

G)

Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes.

A webáruházban regisztráció nélkül is nézelõdhet, de a tételek összegyűjtéséhez a kosárban, és a megrendeléséhez regisztráció nem szükséges, de javasolt.

A regisztrációval és a regisztráció nélküli vásárlással egyúttal ugyanis a vásárló elfogadja a szerzõdéskötési feltételeket és az adatkezelési tájékoztató feltételeit.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelõsség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetõvé válik.

Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történõ megváltoztatásából eredõ kárért, hibáért semminemű felelõsség nem terheli.